Szczepaniak Wiwat Adwokacka Spółka Partnerska

 - 
English
 - 
en
Ukrainian
 - 
uk
Polish
 - 
pl

O KANCELARII

Szczepaniak, Wiwat Adwokacka Spółka Partnerska to miejsce w którym osoby fizyczne i przedsiębiorcy otrzymają fachowe wsparcie prawne. Spółka funkcjonuje nieprzerwanie od ponad trzech dekad. Zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwoli nam w sposób skuteczny i szybki pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi zgłoszą się Państwo do nas. Tajemnica adwokacka jest dla nas jest dla nas najwyższą wartością, służącą ochronie Państwa interesów. Od ponad dwudziestu lat specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej obywatelom Ukrainy. Współpracujemy z kancelariami z Kijowa, Lwowa i Odessy.

Jarosław Szczepaniak
adwokat

Rozpoczął praktykę adwokacką 1 marca 1999 r. w Łodzi. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Od początku wykonywania praktyki adwokackiej świadczy pomoc prawną dla obywateli Ukrainy. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń organizowanych na terytorium Ukrainy, poświęconych zagadnieniom obsługi prawnej przedsiębiorców.   

Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, między innymi komentarza do ustawy Ordynacja Podatkowa oraz opinii w tej dziedzinie. Włada biegle językiem rosyjskim i na poziomie podstawowym językiem angielskim. W latach 2010-2021 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Od roku 2016 członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej.

Inicjator uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z lutego 2014 r. potępiającej łamanie praw człowieka na Ukrainie. Organizator i członek misji polskich adwokatów na Majdan w Kijowie w lutym 2014 r. Współorganizator misji obserwacyjnej podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie, które odbyły się w maju 2014 roku. Delegat Naczelnej Rady Adwokackiej na I Międzynarodowe Forum „Szlaki rozwoju adwokatury Ukrainy w Unii Europejskiej”, które odbyło się w lipcu 2014 r. w Kijowie.  

Organizator „I Europejskiej Konferencji Praw Człowieka”, która odbyła się w maju 2014 r. w Łodzi. W latach 1999-2002 brał udział w organizacji praktyk studenckich dla studentów prawa z Kijowa i Lwowa, organizowanych przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Łódzkiej Izby Adwokackiej „KRONIKA”.

Redaktor naczelny wydawanego w roku 2018 Magazynu „ADWOKAT”. Współzałożyciel i pierwszy Komandor Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej. Wyróżniony Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Delegat na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”.  

Łukasz Wiwat
adwokat

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracę magisterską pt. „Skarga na przewlekłość postępowania” w Katedrze Postępowania Cywilnego.

W toku studiów i aplikacji adwokackiej współpracował z licznymi kancelariami na terenie województwa łódzkiego, brał udział w konferencjach naukowych poświęconych w głównej mierze zagadnieniom prawa karnego i kryminalistyki.

Od 2016 roku prowadził własną praktykę adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, zaś od 2021 roku jest wspólnikiem w Szczepaniak, Wiwat Adwokackiej Spółce Partnerskiej z siedzibą w Łodzi.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych, które mogą wystąpić na gruncie prawa karnego. Występuje w charakterze obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.

Zawsze z dużym poświęceniem i determinacją broni interesów swoich Klientów – na sali rozpraw i poza nią.

Prywatnie pasjonuje się kinem, lubi eksperymentować w kuchni, czyta kryminały, zafascynowany kulturą Japonii.

W czym możemy Ci pomóc?

01.

Prawo cywilne

Prowadzimy obszerną praktykę prawną z zakresu prawa cywilnego.

02.

Prawo rodzinne

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

03.

Prawo spadkowe

Pomagamy naszym Klientom uporządkować sprawy dotyczące spadkobrania.

04.

Prawo karne

Występujemy w charakterze obrońców w postępowaniu karnym.

05.

Prawo pracy

Pomagamy pracodawcom i pracownikom rozwiązywać problemy prawne.

06.

Prawo gospodarcze

Świadczymy profesjonalne i rzetelne usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego.

07.

Prawo administracyjne

Rozwiązujemy problemy prawne powstałe na gruncie prawa administracyjnego.

08.

Obsługa prawna firm

Dbamy o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców – w ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej.

09.

Zamówienia publiczne

Wspieramy naszych Klientów z szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych.

10.

Obsługa prawna JST​

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

11.

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Adresujemy swoje usługi prawne do obywateli wszystkich państw Europy.

12.

Ochrona praw i wolności obywatelskich​

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu skargi do ETPC.